تبادل لینک دربلاگ تز

لطفا ابتدا مارابانام سرویس وبلاگدهی بلاگ تز و با لینک www.blogtez.com  لینک فرموده

 وبعد ازطریق فرم زیر مشخصات لینک خودتان را برای ما ارسال نمایید.

توجه : چون تبادل لینک بصورت اتوماتیک انجام میگردد پس اول ما را با نام ذکر شده لینک نمایید و سپس ارسال لینک کنید.

کد لینک : 

<a href="http://www.blogtez.com" سرویس وبلاگدهی بلاگ تز

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

CopyRight ©  2011-2020 Blogtez.com | All Rights Reserved